Mačacie feromóny

Lolinka pripravená čistiť kožúšok

Umelé mačacie feromóny FELIWAY sú v mačacom svete veľmi známa vec, doslova hit posledných rokov na trhu. Prípravok Feliway je obrovským pomocníkom na riešenie problémového správania mačiek v našich domácnostiach. Málo z nás sa však presne zaujíma o to , na akom princípe tento produkt funguje a čo to vlastne sú feromóny. No a práve o tom bude tento príspevok.

FEROMÓNY

Feromón je chemický faktor vyvolávajúci sociálnu reakciu u predstaviteľov rovnakého druhu. Ide o chemickú látku, ktorá produkovaná jedným organizmom do prostredia, spôsobuje odozvu v správaní či fyziológii u iného organizmu, ktorý ju z prostredia prijíma.

Typy feromónov:

Feromóny združujúce – zoskupujúce – tie slúžia ako ochrana voči predátorom, pretože jedinci istého druhu(najmä hmyz) po vylúčení týchto feromónov sa zoskupujú do zhlukov, čo je ich obrannou reakciou a vzájomne sa chránia. Svoje využitie našli v metódach odpudzovania škodcov.

Poplachové feromóny – niektoré druhy sú schopné vylúčiť feromóny pri napadnutí iným organizmom a tie majú zalarmovať ostatných členov toho istého druhu, aby utiekli či predátora napadli. Dokonca i niektoré rastliny produkujú tento druh substancií pri požeraní bylinožravcami, ktorý vyvoláva tvorbu kyseliny trieslovej v okolitých rastlinách, čo znižuje ich chutnosť a tak ich to chráni pred spásaním.

Feromóny zamerané na efekt – Tie napríklad využíva hmyz – konkrétne samičky, ktoré pri kladení vajíčok oznamujú predstaviteľkám toho istého druhu, aby znášku urobili inam.

Prevádzajúce feromóny – sú tie, ktoré spôsobujú u príjemcu zmenu v správaní. Napríklad ich vylučujú jedinci, ktorí sa snažia prilákať iných svojho druhu, alebo ich vylučuje matka zajaca, aby spustila sací reflex u mláďat.

Signálne feromóny – sú krátkodobé ako vylúčenie neurotransmitéru, ktoré aktivuje odpoveď.

Teritoriálne feromóny –
slúžia na ohraničenie životného priestoru. U mačiek a psov sú obsiahnuté v moči a značkovaním si vymedzujú svoje prirodzené teritórium, v ktorom sa pohybujú a žijú.

Značkové feromóny – slúžia napríklad na označenie cesty k hniezdu u mravcov.

Informačné feromóny – oznamujú prijímateľovi nejakú informáciu – napríklad psy a mačky značkujú močom, aby dali okoliu vedieť o svojej prítomnosti , či o obsadení daného územia a podobne.

Sexuálne feromóny – ich hlavnou funkciou je prilákanie jedinca opačného pohlavia a zabezpečenie tak párenia a rozmnožovania.

MAČACIE FEROMÓNY

Mačacie feromóny sú feromóny produkované mačkami a mačkovitými šelmami, využívané pre druhovú komunikáciu.

Mačacie tvárové feromóny – sú hypotetické feromóny slúžiace na označenie miesta, predmetov či i ľudí. Mačička si pohybom tváre a jej obtieraním o predmety vytvára pachové stopy. Vedecký dôkaz o tomto druhu feromónov vraj ale neexistuje a tak nie je jasná ani jeho chemická štruktúra.

Umelo vyrábané mačacie feromóny známe ako FELIWAY – využívajú bežné mastné kyseliny ako aktívnu zložku a zmiešanú s olejom z Valeriány officinalis. Tá ma na mačky účinok podobný ako catnip – kocúrnik obyčajný – nepeta cataria, o ktorom som už písal.
Nepeta 05

LÁTKY PRIŤAHUJÚCE MAČKY

Látky, ktoré mačky priťahujú (atraktanty) sú voňavé látky a zložky esenciálnych olejov, ktoré majú zjavný efekt na ich správanie. Mačky sa pod vplyvom týchto látok obtierajú o predmety a ľudí, váľajú sa po zemi, kotúľajú, behajú, vrčia, pradú, ….
Ak sú zdrojom týchto látok rastliny (catnip, valeriána), tak bežným prejavom mačiek je obtieranie sa o listy, kvety a stonky rastliny, váľanie sa po zemi zo strany na stranu, dotýkanie sa rastlín packou, lízanie a okusovanie lístkov a stoniek.

Najznámejšie feromóny, ktoré majú tieto účinky na mačky sú nepetalaktón (kocúrnik obyčajný) a aktinidín (valerinána).

Zázračné účinky catnipu na naše mačky:
Spa víkend s catnipom 🙂
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Bella a sprejový catnip na škrabadle

Robinova reakcia na catnipovým sprejom postriekaný pelech

Medzi menej známe mačacie „atraktanty“ patria:
dihydronepetalaktón, neonepetalaktón, isodihydronepetalaktón, epinepetalaktón, boschnialaktón, boschniakín, dihydroactinidiolid, actinidiolid, iridomyrmecin, mitsugashiwalaktón aonikulaktón.

FEROMÓNY V MOČI

Moč mačiek, špeciálne samcov, obsahuje predpokladaný mačací feromón 3-mercapto-3-methylbutan-1-ol (MMB), zložku zodpovednú za typický zápach moču. Jeho prekurzorom je látka felinín, syntetizovaná v moči z 3-methylbutanol-cysteinylglycínom (3-MBCG).

Felinín
Felinín
MMB feromón
MMB

Zaujímavosťou je, že moč mačiek je vysoko odpudivý pre myši a potkany, ale po infekcii parazitom Toxoplazma gondii sú ním priťahované, čím vysoko stúpa pravdepodobnosť, že budú mačkou ulovené, alebo že ju nakazia. Matka príroda to tak zariadila, aby choré jedince boli zožraté čím skôr, než roznesú ochorenie ďalej.
Môžete na to myslieť , ak vám susedovie mica príde označkovať dom, plot či sad. 🙂

Zdrojové dokumenty sú opäť vo forme priamych odkazov v článku! 🙂

Článok bol v upravenej forme uverejnený v odbornom mesačníku Pes a mačka ISSN: 1335-7778 číslo  10/2014, XIV. ročník

Podobné články:

Feliway – umelé mačacie feromóny

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zanechaj reakciu